Base64 ENCODE / DECODE

Base64 je kódování, které převádí binární data na posloupnosti tisknutelných znaků. Umožňuje přenos binárních dat kanály, které dovolují pouze přenos textů. Používá se například v rozšíření MIME pro přenos e-mailů původně 7bitovým poštovním systémem v Internetu. Je definováno v RFC 4648.

Base64 kóduje vždy tři oktety binárních dat pomocí čtyř ASCII znaků. Ke kódování používá 64prvkovou sadu znaků tvořenou velkými i malými písmeny anglické abecedy, číslicemi a znaky plus ('+') a lomítko ('/'). Pokud počet oktetů původních dat není dělitelný třemi, doplňuje na konec zakódovaného textu jedno nebo dvě rovnítka ('=').

Zdroj: Wikipedia - https://cs.wikipedia.org/wiki/Base64

Nápověda

bolt aktivace / deaktivace automatické konverze

content_copy zkopíruje celý / vybraný text do schránky

save uloží obsah do souboru

clear smaže obsah

  • Maximální počet znaků: 50 000
  • length: délka řetězce včetně odřádkování
  • lines: počet řádků
  • selected: [0] 0 - [0] - pozice kurzoru, 0 - délka vybraného řetězce
error

length:

lines:

selected:

0

0

[0] 0

length:

lines:

selected:

0

0

[0] 0