Generátor hesel

Jednoduchý generátor hesel. Pro generování náhodných znaků používá bezpečnou funkci window.crypto.getRandomValues(). Do generátoru je možné vložit i znaky, které se nemají v hesle objevit. To je výhodné pro znaky, které se jednoduše zamění např. l, 1, O, 0, z, y. Generovat je možné více hesel najednou.

Nápověda

content_copy zkopíruje celý / vybraný text do schránky

save uloží obsah do souboru

clear smaže obsah

  • length: délka řetězce včetně odřádkování
  • lines: počet řádků
  • selected: [0] 0 - [0] - pozice kurzoru, 0 - délka vybraného řetězce
error

length:

lines:

selected:

0

0

[0] 0