UUID4 generátor

Univerzální unikátní identifikátor (anglicky Universally Unique Identifier zkr. UUID nebo také anglicky Globally Unique Identifier zkr. GUID) je 128bitové číslo používané k identifikaci informací v počítačových systémech. Když jsou UUID generovány podle standardních metod, jsou pro praktické účely jedinečné. Jejich jedinečnost nezávisí na ústředním registračním orgánu, nebo koordinaci mezi stranami, které je vytvářejí. I když není nulová pravděpodobnost, že UUID může existovat duplicitně, je taková možnost dostatečně blízká nule, aby byla zanedbatelná. Kdokoli tedy může vygenerovat UUID pro svoji potřebu a použít jej k identifikaci něčeho s jistotou, že identifikátor se nebude shodovat s UUID pro identifikaci něčeho jiného. Informace označené UUID nezávislými stranami mohou být proto později sloučeny do společné databáze se zanedbatelnou pravděpodobností duplikátů.

Přijetí UUID je rozšířené a mnoho výpočetních platforem poskytuje podporu pro jejich generování a pro analýzu jejich textové reprezentace.

Zdroj: Wikipedia - https://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzální_unikátní_identifikátor

Nápověda

content_copy zkopíruje celý / vybraný text do schránky

save uloží obsah do souboru

clear smaže obsah

  • Maximální počet znaků: 50 000
  • length: délka řetězce včetně odřádkování
  • lines: počet řádků
  • selected: [0] 0 - [0] - pozice kurzoru, 0 - délka vybraného řetězce

length:

lines:

selected:

0

0

[0] 0